ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

تچرا - Tachra

دیوار پوششی کناف

کاربرد دیوارهای پوششی کناف در ساختمان
۲۹ خرداد ۱۴۰۲

Application of knauf covering walls in the building دیوار های پوششی کی پلاس ساختارهایی هستند که جهت تکمیل نازک ...