ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

تچرا - Tachra

نور مخفی

کاربرد نور های خطی در سقف کناف
۳ بهمن ۱۴۰۲

The application of linear lights in the false ceiling of knauf در حال حاضر با رشد تکنولوژی و تولید ...

قیمت نور مخفی کناف تهران
۲۰ بهمن ۱۴۰۰

قیمت نور مخفی کناف تهران ؛  به عوامل گوناگونی وابسته است . در مطالب قبلی در ارتباط با نور مخفی ها ...

نور مخفی سقف آشپزخانه
۱۷ بهمن ۱۴۰۰

نور مخفی سقف آشپزخانه ؛ همانطور که در بخش های قبلی نیز توضیح دادیم یکی از نکات قابل توجه در ...

قیمت نور مخفی کناف
۷ بهمن ۱۴۰۰

قیمت نور مخفی کناف ؛ با توجه به عوامل گوناگونی قابل تغییر می باشد . امروزه بکارگیری از نور مخفی که ...