ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

تچرا Tachra

درباره کناف

Application of click ceiling in the building

Application of click ceiling in the building سقف کاذب کلیک از متصل شدن سپری های مناسب با نام کلیک ...

What is the role of the knauf separating wall in the building

What is the role of the knauf separating wall in the building? کناف در نقش دیوار جداکننده چیست و ...

Application of knauf covering walls in the building

Application of knauf covering walls in the building دیوار های پوششی کی پلاس ساختارهایی هستند که جهت تکمیل نازک ...

What are Aquapanel and its important implementation points

What are Aquapanel and its important implementation points? آکواپنل کناف یا آکوا پانل، صفحه های مسلح از جنس سیمان ...

Types of implementation of knauf integrated false ceilings

Types of implementation of knauf integrated false ceilings سقف های کاذب یکپارچه کناف ایران سیستم هایی متناسب با علم ...

Full Awareness With Decorative False Ceiling

Full Awareness With Decorative False Ceiling شیک ترین و مدرن ترین روش‌ اجرای سقف دکوراتیو، استفاده از سقف کاذب ...