ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

تچرا - Tachra

دیوار

نقش دیوار جداکننده کناف در ساختمان چیست؟
۷ تیر ۱۴۰۲

What is the role of the drywall in the building? کناف در نقش دیوار جداکننده چیست و اجرای آن ...

کاربرد دیوارهای پوششی کناف در ساختمان
۲۹ خرداد ۱۴۰۲

Types of implementation of Kenaf integrated false ceilings دیوار های پوششی کی پلاس ساختارهایی هستند که جهت تکمیل نازک ...