ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

تچرا - Tachra

دیوار

نقش دیوار جداکننده کناف در ساختمان چیست؟
۷ تیر ۱۴۰۲

What is the role of the knauf separating wall in the building? کناف در نقش دیوار جداکننده چیست و ...

کاربرد دیوارهای پوششی کناف در ساختمان
۲۹ خرداد ۱۴۰۲

Application of knauf covering walls in the building دیوار های پوششی کی پلاس ساختارهایی هستند که جهت تکمیل نازک ...